Motivele pentru care asigurarea medicală este necesară și obligatorie

Motivele pentru care asigurarea medicală este necesară și obligatorie

Potrivit legislației în vigoare, asigurarea obligatorie de asistență medicală este un sistem autonom garantat de stat de protecție financiară a populației, în domeniul ocrotirii sănătății prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare a unor fonduri bănești destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiționate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecțiune).

Cu alte cuvinte, asigurarea medicală obligatorie este sistemul care acoperă cheltuielile pentru serviciile medicale, de care pot beneficia cetățenii în instituțiile medicale din țară.

Prețul pentru asigurarea medicală

În 2024, prețul asigurării medicale este de 12.636 de lei. Cu siguranță că nu este puțin, însă persoanele care o achită în sumă fixă până pe 31 martie, beneficiază de un preț redus.

Un exemplu în acest sens ar fi deținătorii de teren agricol, care plătesc de circa 12 ori mai puțin, dacă respectă termenul legal. De un preț redus beneficiază și întreprinzătorii individuali, fondatorii de gospodărie țărănească, și deținătorii de patentă. Aceste categorii de persoane plătesc 2.028 de lei în loc de 12.636 până în ultima zi a lunii martie. Între timp, persoanele care desfășoară activități independente, achită 1.622 de lei.

Procurarea poliței de asigurare medicală

Potrivit CNAM, polița de asigurare medicală poate fi procurată prin achitarea în sumă fixă, prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay (mpay.gov.md) care poate fi accesat și pe pagina CNAM.

O altă modalitate ar fi adresarea la Serviciul teritorial de relații cu beneficiarii al CNAM, cu buletinul de identitate și actele ce confirmă apartenență la una dintre categoriile de persoane care au obligația de a se asigura în mod individual. Datele de contact pot fi accesate prin introducerea codului personal. Informații detaliate privind modalitatea de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală găsiți aici.

Ce se întâmplă dacă achitarea nu se face în termenul stabilit?

Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), persoanele care nu s-au asigurat în termenul stabilit de legislație, vor achita integral prima de asigurare în sumă fixă, adică 12.636 lei. De asemenea, va fi impusă și o penalitate în mărime de 0,1% din suma primei pentru fiecare zi de întârziere.

Servicii acoperite de polița de asigurare medicală

Fiecare persoană asigurată beneficiază de mai multe servicii și produse medicale, în mod gratuit:

 • examene medicale profilactice precum măsurarea tensiunii arteriale și oculare, a nivelului de colesterol și zahăr în sânge, radiografia cutiei toracice;
 • medicamente compensate și dispozitive medicale compensate;
 • injecții intramusculare și intravenoase în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu;
 • proteze mamare și individuale pentru pacienții cu tumori maligne ale sânului, capului, gâtului și aparatului locomotor;
 • protezarea articulațiilor mari (șold, genunchi, umăr);
 • medicamente costisitoare pentru chimioterapie;
 • servicii de dializă, chimioterapie și radioterapie;
 • asistență stomatologică de urgență pentru gravide;
 • mamografie, tomografie, ultrasonografie;
 • servicii de fertilizare in vitro (parțial);
 • îngrijiri medicale la domiciliu pentru persoanele cu boli cronice, inclusiv cele care nu se pot deplasa;
 • operații de cataractă, la inimă și alte operații urgente;
 • colposcopia, inclusiv cu prelevarea biopsiei;
 • tratament, investigații, consultații, medicamente, cazare și alimentație în spital;
 • transfuzie a sângelui și plasmei;
 • spitalizarea gravidei și nașterea, cu posibilitatea de a alege instituția medicală (indiferent de locul de trai) și medicul obstetrician-ginecolog, având consimțământul prealabil al acestuia.
 • servicii de transplant.

Pentru a accesa lista completă a serviciilor și produselor medicale compensate, te invităm să accesezi decizia Guvernului privind Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.

Citește și: Concediul medical în Moldova: tot ce trebuie să cunoști în 2024

Asigurarea medicală la gravide

Femeile gravide și lăuze pot obține statutul de persoană asigurată în baza informației de evidență nominală a persoanelor neangajate asigurate de către Guvern, care sunt prezentate de către prestatorul de asistență medicală primară.

Statutul se acordă de la data luării la evidență a gravidei/lăuzei și se suspendă la sfârșitul gravidității și lăuziei, conform documentației medicale. În cazul când gravida totodată face parte din categoriile de persoane obligate să se asigure anual în mod individual, adică este proprietară de teren agricol, sau întreprinzător individual, sau deține patentă de întreprinzător, sau desfășoară activitate independentă și nu a achitat prima de asigurare medicală în termen legal, 31 martie, statutul acesteia va rămâne „neasigurat”.

*lăuze - femeie care se află în primele 6-8 săptămâni după o naștere.

Pot verifica dacă sunt asigurat/asigurată?

Da, acest lucru este posibil. Pentru a afla dacă deții statutul de persoană asigurată, trebuie să accesezi sistemul informațional al CNAM, unde vei introduce date personale precum: numărul de identificare de stat (IDNP)/seria și numărul actului de identitate provizoriu pentru persoanele ce nu dețin IDNP.

Cu ajutorul sistemului informațional, vei afla dacă deții poliță de asigurare medicală, cine îți este medicul de familie, în ce instituție ești înregistrat/înregistrată și data înregistrării la medicul de familie.

Asigurarea medicală la angajați

Odată ce te-ai angajat oficial la un loc de muncă, vei obține statutul de persoană asigurată de la CNAM. Acest lucru este posibil în baza informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale prezentate de angajatori Serviciul Fiscal de Stat (Forma IRM19), care se prezintă de către angajator în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării.

Prin urmare, statutul de persoană asigurată angajată se acordă de la începerea raporturilor de muncă.

De ce asigurarea medicală este obligatorie?

CNAM explică asta prin faptul că prima de asigurare obligatorie de asistență medicală reprezintă sumă fixă sau contribuție procentuală la salariu și la alte recompense, pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului pentru preluarea riscului persoanei asigurate conform legislației.

Un alt motiv pentru care asigurarea medicală este obligatorie, este că persoanele asigurate contribuie la dezvoltarea sistemului medical din țară. Prin urmare, indiferent de instituția medicală unde te adresezi, fie ea privată sau de stat, nu poți refuza la asigurarea medicală.

Cine trebuie să își achite prima de asigurare în mod individual

În Republica Moldova, potrivit legislației în vigoare, există mai multe categorii de persoane care trebuie să achite prima în sumă fixă, în mod individual și anume:

 • proprietarii de teren cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor și a loturilor pentru legumicultură. Aceștia trebuie să achite individual asigurarea, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosință pe bază de contract;
 • persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul;
 • persoanele fizice care iau în arendă sau folosință terenuri cu destinație agricolă;
 • fondatorii de întreprindere individuală;
 • titularii de patentă de întreprinzător;
 • persoanele fizice neangajate care dau în arendă unități de transport, încăperi, utilaje și alte bunuri materiale;
 • persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal;
 • alți cetățeni ai Republicii Moldova, care nu sunt angajați și nu fac parte din categoriile enumerate, și nu sunt asigurate de Guvern, care se află pe teritoriul Republicii Moldova pentru cel puțin 183 de zile pe an;
 • cetățenii străini, cărora li s-a acordat dreptul de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activități umanitare sau religioase și care nu sunt angajați, dacă tratatele internaționale nu prevăd altfel;
 • persoanele neangajate, care exercită independent profesia de medic de familie.

În aceeași categorie de persoane se încadrează și mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați.

Cine beneficiază gratuit de asigurare medicală

De prima de asigurare, în mod gratuit, beneficiază persoanele angajate și persoanele asigurate de Guvern. Dacă cu prima categorie e totul clar, atunci hai să o deslușim pe cea de-a doua. Cine sunt persoanele asigurate de Guvern?

 • copiii cu vârsta de până la 18 ani;
 • elevii și studenții încadrați în sistemul de învățământ la nivelurile 3-8, conform art. 12 din Codul educației a Republicii Moldova, cu frecvență, inclusiv cei care își fac studiile peste hotarele țării;
 • gravidele, parturientele, lăuzele și mamele care își îngrijesc copiii până la vârsta de doi ani;
 • persoanele cu dizabilități severe, accentuate sau medii;
 • pensionari;
 • șomeri beneficiari de indemnizație de șomaj, înregistrați la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pe perioada plății indemnizației de șomaj;
 • persoanele care îngrijesc o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire și/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
 • părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii, pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani;
 • persoanele din familii defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social;
 • beneficiarii de protecție internațională incluși într-un program de integrare, pe perioada desfășurării acestuia;
 • donator de organe în viață;
 • veteranii de război;
 • participanții la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobâl.

Pentru informații suplimentare, accesează pagina CNAM, rubrica Întrebări Frecvente.