Cine beneficiază de ajutorul de șomaj și care este valoarea acestuia

Cine beneficiază de ajutorul de șomaj și care este valoarea acestuia

Șomer este persoana aptă de muncă, care nu se poate angaja din cauza imposibilității de a găsi un loc de muncă și respectiv, nu are surse de existență. Dacă accesăm statistica, aflăm că în Republica Moldova, pe parcursul anului 2023, rata șomajului constituia 4.6%.

Indiferent de circumstanțele create, nu fiecare persoană poate deveni șomer în mod oficial. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), pentru a beneficia de statutul de șomer, o persoană trebuie să întrunească mai multe condiții cumulativ:

 • să aibă vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • să fie apt/ă de muncă;
 • să nu dețină un loc de muncă;
 • să nu studieze la o formă de învățământ cu frecvență;
 • să nu dețină o patentă de întreprinzător individual;
 • să nu fie fondator, asociat sau administrator al unei persoane juridice cu scop lucrativ sau să nu fie întreprinzător individual, cu excepția celor aflate în proces de insolvabilitate, lichidare, inactive, fapt confirmat prin mențiunile respective în Registrul de stat al unităților de drept, Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor sau sistemele informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat;
 • să caute activ un loc de muncă;
 • să fie disponibil/ă să înceapă activitatea de muncă.

Cum obțin statutul de șomer?

Înregistrarea cu statut de șomer are loc în două moduri: cu prezență fizică și online. În regim online este posibil doar în cazul în care deții o semnătură electronică.

Solicitarea depusă online se validează de către specialistul subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în momentul prezentării persoanei la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă pentru luarea în evidență. Astfel, persoana va avea termen de cel mult 2 săptămâni pentru a se prezenta la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă. În caz contrar, cererea poate fi respinsă.

Înregistrarea cu prezență fizică are loc la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază este domiciliul, reședința sau, după caz, locul de trai.

Actele necesare pentru înregistrare cu statut de șomer

 • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
 • actele de studii și de calificare deținute;
 • copia ordinului (dispoziției) de eliberare de la ultimul loc de muncă pentru persoanele care au activat în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
 • alte documente confirmative (după caz).

Pentru anumite categorii de persoane, ar putea fi nevoie de prezentat suplimentar documente confirmative și anume:

 • tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani din familii defavorizate, orfani, rămași fără îngrijirea părinților, aflați sub tutelă sau curatelă - referire de la structurile de asistență socială;
 • persoanele cu dizabilități - certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare, și incluziune socială;
 • persoanele eliberate din locurile de detenție - certificatul de eliberare din locurile de detenție;
 • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială - referire de la structurile teritoriale de asistență socială;
 • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică - referire de la Dispensarul Republican Narcologic;
 • victimele violenței în familie - referire de la structurile teritoriale de asistență socială.

Obligațiile șomerului

Odată ce ai obținut statutul de șomer, vei fi nevoit/ă să respecți și anumite condiții, pentru a nu-l pierde. Iată ce trebuie să faci:

 • te vei prezenta o dată la 30 de zile calendaristice, conform programării, la STOFM la care ești înregistrat/ă, precum și la solicitarea acesteia, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
 • vei participa la interviuri cu angajatorii în scopul angajării;
 • vei participa la serviciile și măsurile active de ocupare a forței de muncă;
 • vei accepta locul de muncă corespunzător, oferit de STOFM;
 • vei informa STOFM la care ești înregistrat/ă, în termen de 3 zile lucrătoare despre orice schimbare apărută (angajare, plecare peste hotare, concediu medical ș.a.).
 • vei prezenta raportul cu privire la activitățile realizate în căutarea unui loc de muncă o dată la 30 de zile calendaristice, în ziua prezentării la subdiviziunea teritorială.

Drepturile șomerului

 • poți participa, în condițiile legii, la toate serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • poți beneficia de asigurare medicală gratuită, în cazul când este stabilită indemnizația de șomaj, pe perioada de plată a acesteia.

În ce cazuri poate fi retras statutul de șomer?

Statutul de șomer poate fi retras de către autorități dacă persoana nu întrunește condițiile de înregistrare, nu are vârsta corespunzătoare, i se constată pierderea totală a capacității de muncă, i se aplică arest preventiv sau arest la domiciliu sau chiar are loc executarea hotărârii judecătorești de condamnare la pedeapsa cu închisoare sau de aplicare a măsurilor de constrângere cu caracter medical. Acestea fiind doar câteva motive pentru retragerea statutului.

Dacă autoritățile vor observa că obținerea statutului sau a indemnizației a avut loc prin înșelăciune, finalul va fi exact același. O altă cauză ar fi neprezentarea neîntemeiată la subdiviziunea teritorială, mai mult de 30 de zile calendaristice de la data ultimei vizite.

Dacă să vorbim de cauzele provocate de factorul uman, atunci acestea ar fi: decesul, începerea concediului de maternitate, începerea obligației militare, plecarea peste hotare în scop de muncă, expirarea permisului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cetățenii străini) și înmatricularea la o formă de învățământ cu frecvență.

De asemenea, trebuie să menționăm că șomerului i se va retrage statutul dacă acesta va refuza două locuri de muncă corespunzătoare, oferite de subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă, la care este înregistrat. Dacă nu va demonstra interes și nu va participa activ la măsurile active de ocupare a forței de muncă, de asemenea va fi lipsit de statut.

Asigurarea de șomaj

Asigurarea de șomaj este o formă de sprijin pasiv pentru ocuparea forței de muncă, care se activează când o persoană aptă de muncă, înregistrată în sistemul public de asigurări sociale, nu poate găsi un loc de muncă adecvat pregătirii sale din motive prevăzute de lege. În aceste situații, persoanei respective îi este acordată o indemnizație de șomaj pentru o perioadă determinată, în scopul de a-i asigura un venit minim până când își găsește un nou loc de muncă.

Indemnizația pentru șomaj este neimpozabilă și se oferă pe o perioadă de 5-9 luni, persoanelor care se încadrează în categoria de șomer și întrunește toate condițiile necesare, în mod cumulativ. Astfel, se urmărește scopul de a susține persoanele care nu au un loc de muncă.

Pentru a beneficia de indemnizație, de asemenea trebuie să întrunești anumite condiții:

 • să fii înregistrat/ă la Subdiviziunile Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în a cărei rază teritorială ai domiciliul sau reședința;
 • nu ai venituri la momentul stabilirii indemnizației de șomaj;
 • ai activat și ai realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
 • nu vei refuza un loc de muncă corespunzător sau vei participa la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de subdiviziunea teritorială conform planului individual de angajare.

Cât primesc șomerii?

Cuantumul indemnizației de șomaj este de 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei, realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării.

ANOFM stipulează că (,) cuantumul lunar al indemnizației de șomaj nu poate depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

Pentru ce perioadă șomerii primesc indemnizație?

După cum am menționat și anterior, indemnizația de șomaj se oferă pentru o perioadă de la 5 la 9 luni, în funcție de stagiul de cotizare. Astfel, dacă stagiul de cotizare este cuprins între cel puțin 12 luni și până la 10 ani, șomerul va fi achitat timp de 5 luni calendaristice.

Dacă stagiul de cotizare este cuprins între 10 și 15 ani, ajutorul de șomaj va fi oferit pentru o perioadă de 7 luni calendaristice. Iar dacă stagiul de cotizare este peste 15 ani, șomerul va fi asigurat financiar timp de 9 luni.

Câți șomeri sunt în Moldova?

Conform Biroului Național de Statistică, pe parcursul anului trecut, numărul șomerilor a fost de 42.600, fiind în creștere față de nivelul anului 2022 (27.700).

De asemenea, se stipulează că șomajul a afectat într-o proporție mai mare bărbații. În 2023, genul masculin a fost afectat de șomaj într-o proporție de 54.6% din total șomeri. O altă categorie de persoane afectate au fost persoanele din mediul rural – în proporție de 51.1%.