Concediul medical în Moldova: tot ce trebuie să cunoști în 2024

Concediul medical în Moldova: tot ce trebuie să cunoști în 2024

Concediul medical este perioada în care angajatul se preocupă de sănătate, fără să piardă din salariu. Un factor important în legătură cu acest tip de concediu este plata, care variază atât în funcție de salariul angajatului, cât și de alte condiții. Hai să clarificăm acest subiect împreună.

Incapacitatea de muncă a angajatului este confirmată de certificatul de concediu. Menționăm că acesta este un act important, întrucât îți asigură indemnizație și te protejează de concediere. Menționăm că, potrivit Codului Muncii, este interzisă concedierea, la inițiativa conducerii, unui angajat în timp ce acesta se află în concediu medical. Există o singură excepție în acest caz: lichidarea companiei.

Cum obțin certificatul medical?

Ca să beneficiezi de acest certificat, trebuie să apelezi la medicul de familie, care emite tratamentul și certificatul propriu-zis. Odată cu obținerea actului, Centrul de Sănătate va transmite toate informațiile necesare către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Acum, tot ce îți rămâne, e să te concentrezi pe însănătoșire completă.

Odată ce ți-ai revenit și ești gata de muncă, trebuie iarăși să mergi la medicul de familie pentru a „închide” certificatul medical. Ulterior, actul de confirmare îl vei duce la departamentul contabilitate, la locul de muncă.

Cât timp pot sta în concediul medical?

180 zile este perioada maximă care o poți petrece în concediul medical. Aceasta ar putea fi prelungită de către medic, însă cu cel mult 30 de zile calendaristice pe an. Cu siguranță că există și excepții, care pot fi văzute în Hotărârea de Guvern, privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, articolul 24.

Te-ar putea interesa și: Angajații vor beneficia de un concediu în plus! A fost modificat Codul Muncii

Cine achită concediul medical?

Concediul medical este achitat de către angajator, mai exact primele 5 zile ale acestuia. Începând cu a 6-a zi, toate cheltuielile sunt suportate de CNAS. De remarcat că pe parcursul unui an, angajatorul nu poate achita mai mult de 15 zile calendaristice de concediu medical. Dacă pe parcursul unui an ai folosit cele 15 zile de concediu medical, atunci următorul concediu medical va fi achitat din bugetul de stat, prin intermediul CNAS.

Dacă o persoană este angajată la mai multe companii, atunci aceasta are dreptul la indemnizații și concediu medical din partea fiecărui angajator. Pentru asta, va trebui să aduci certificatul medical la oricare dintre angajatori și să ceri o copie (sau mai multe copii) cu mențiunea „copie conformă cu originalul”, pe care o vei prezenta la celălalt post de muncă.

Cum se calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă?

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cuantumul lunar al indemnizației plătite de către angajator este stabilit în limita a 75% din salariul angajatului. Dacă să vorbim despre indemnizația achitată din bugetul statului, valoarea acesteia variază în funcție de stagiul de cotizare.

Prin urmare, avem următorii indicatori:

 • 60% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (îmbolnăvirea), în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;
 • 70% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 și 8 ani;
 • 90% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;
 • 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, în cazul incapacității temporare de muncă cauzate de tuberculoză, SIDA sau de o maladie oncologică.

Cine NU beneficiază de indemnizație?

Cu siguranță că legislația stipulează și cazurile în care nu se va oferi indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă. Hai să enumerăm aceste situații. O persoană nu va primi indemnizație dacă:

 • și-a provocat daune asupra sănătății în mod intenționat;
 • a pierdut capacitatea de muncă ca urmare a unei infracțiuni penale;
 • se află sub tratament obligatoriu impus de instanță (acest lucru nu se aplică persoanelor cu tulburări mintale);
 • se află în arest sau este supusă unui examen medico-legal;
 • a prezentat documente false;
 • a părăsit țara în timpul concediului medical, cu excepția motivelor medicale;
 • a fost anulat concediul medical.

S-a îmbolnăvit copilul. Pot beneficia de concediu medical?

Dacă copilul are cel mult 10 ani, orice persoană beneficiază de concediu medical și de indemnizație. În cazul copiilor cu maladii oncologice sau dizabilități, limita de vârstă constituie 18 ani. Indemnizația poate fi primită sau de unul din părinți, sau de tutore. Dacă nici părinții, nici tutorele nu pot avea grijă de copil, indemnizația poate fi ridicată de alți membri ai familiei, care sunt angajați.

Ce se întâmplă dacă concediul medical se suprapune cu concediul anual de odihnă?

În cazul suprapunerii totale sau parțiale a concediilor, legislația în vigoare oferă două opțiuni:

 • amânarea părții nefolosite a concediului anual, în baza cererii scrise a salariatului, pe perioada convenită prin acordul scris în cadrul aceluiași an calendaristic, adică până la 31 decembrie al anului curent;
 • prelungirea concediului de odihnă anual acordat, în baza cererii scrise a salariatului, cu numărul de zile indicate în certificatul de concediu medical, care au coincis cu concediul anual.

Important! În ambele cazuri, angajatul va fi nevoit să anexeze la cererea scrisă și certificatul medical, care confirmă concediul medical.

Șomerii pot beneficia de concediu medical?

Șomerii pot beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru o perioadă de până la 30 zile într-un an calendaristic. În acest caz, indemnizația va fi acoperită totalmente de stat.

Indemnizația se calculează în funcție de cuantumul lunar al ajutorului de șomaj indemnizația lunară de șomaj la data producerii riscului asigurat. De menționat că, pe perioada concediului medical, șomerul va beneficia doar de o singură indemnizație, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, ajutorul de șomaj fiind suspendat.