Instruire gratuită și pentru educatori! Se extinde programul de recalificare și în grădinițe

Instruire gratuită și pentru educatori! Se extinde programul de recalificare și în grădinițe

Recent, anunțam că peste 4000 de profesori vor beneficia de cursuri de recalificare gratuite, oferite în cadrul programului "Investim în profesori". Iată că statul a luat decizia de a extinde programul și în grădinițe.

După ce Ministerul Educației și Cercetării a anunțat despre extinderea programului în grădinițe, aflăm că de instruiri gratuite vor beneficia peste 2000 de educatori.

Pentru a face parte din program, reprezentanții instituțiilor de învățământ trebuie să completeze un formular conform structurii furnizate până pe 11 martie 2024 curent. În cazul educatorilor, numărul minim de cadre didactice, care vor fi implicate în programul de formare, constituie 15 persoane per instituție.

Instruirile gratuite vor fi cuantificate cu 10 credite profesionale la modulul Psihopedagogie. De remarcat că programul de formare continuă va avea loc în instituțiile de învățământ preșcolar selectate (minim 70%) și online (maxim 30%), în perioada mai - decembrie 2024. Orele vor fi organizate în conformitate cu un orar agreat cu furnizorul de formare continuă.

Tematicile abordate vor fi actuale pentru cadrele didactice și anume:

  • cadrul normativ al activității cadrului didactic
  • relația educatorului cu copii și cu părinții
  • relevanța învățării, educația incluzivă.

În total, vor fi efectuate 300 de ore de formare continuă, fiind distribuite în modul următor:

  • 75 de ore contact direct
  • 100 de ore studiu individual
  • 35 de ore activitate de follow-up
  • 90 de ore consiliere/mentorat pe toată perioada anului 2024.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea cursurilor, din bugetul de stat s-au alocat în jur de 6 milioane de lei.