Mai mult de 4000 de profesori din Moldova vor avea parte de cursuri de recalificare, care vor fi gratuite

Mai mult de 4000 de profesori din Moldova vor avea parte de cursuri de recalificare, care vor fi gratuite

În cadrul celei de-a doua ediții a Programului Național “Investim în profesori”, mai mult de 4000 de cadre didactice vor putea participa la cursuri gratuite de recalificare personală. De menționat că beneficiari pot fi profesori de pe întreg teritoriul țării.

Trebuie să remarcăm că programul s-a desfășurat și în 2023, iar pentru a fi prelungit, au fost alocate aproximativ 8 milioane de lei, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Cursurile se vor desfășura în perioada lunilor martie - decembrie, atât în cadrul școlilor de masă, cât și în cadrul celor online.

Pentru a face parte din program, directorii instituțiilor de învățământ trebuie să completeze formularul până pe 23 februarie 2024. Numărul minim de cadre didactice care vor fi implicate în programul de formare este de 20 de cadre didactice per instituție.

În cadrul cursurilor vor fi abordate subiecte relevante pentru nevoile actuale ale profesorilor precum cadrul normativ pentru performanța cadrelor didactice, inteligența emoțională, relațiile profesorilor cu elevii și părinții, relevanța formării și educația incluzivă.

Timpul de formare va constitui 300 ore, care vor fi repartizate într-un anumit mod:

- 75 ore - contact direct

- 100 ore - studiu independent

- 35 ore - activități de monitorizare

- 90 ore - consiliere/mentorat pe parcursul anului 2024

De menționat că aceste 300 ore echivalează cu 10 credite profesionale la modulul Psihopedagogie, modul dedicat persoanelor care doresc să facă parte din domeniul educației în calitate de formatori de cadre didactice și cuprinde pregătire teoretică în pedagogie, psihologie, didactica disciplinei, precum și un stagiu practic obligatoriu.

De menționat că actualmente există 16 programe de recalificare profesională, disponibile acreditate în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC) și Universității de Stat din Moldova (USM) la care se pot înscrie următoarele cadre didactice: pedagogie preșcolară, pedagogia învățământului primar, psihopedagogie specială, educație civică/educație pentru societate, educație tehnologică, arte plastice, limba franceză, matematică, informatică, limba engleză, geografie, istorie, limba și literatura română, biologie, chimie, fizică.