Explicăm diferența între contract individual și contract prestări servicii

Explicăm diferența între contract individual și contract prestări servicii

Lucrul în baza unui contract de muncă oferă mai multe beneficii și siguranță, atât pentru angajat, cât și pentru angajator. Însă, la unii ar putea apărea întrebarea: ce tip de contract trebuie să închei cu angajatorul sau angajatul? În acest context, am pregătit un articol explicativ despre contractul de muncă individual de muncă și contractul de prestări servicii.

Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii, contractul individual de muncă (CIM) și contractul de prestări servicii reprezintă acorduri legale, care reglementează relația dintre angajator și angajat sau prestatorul de servicii și beneficiarul serviciilor.

Contractul individual de muncă este înţelegerea dintre salariat şi angajator, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie, să respecte regulamentul intern al unităţii, iar angajatorul se obligă să-i asigure condiţiile de muncă, precum şi să achite la timp şi integral salariul”, se arată în Codul Muncii.

Trebuie să cunoaștem că (,) contractul individual de muncă poate fi de două tipuri: cu durată nedeterminată și cu durată determinată ce nu depășește 5 ani.

Ce beneficii ai de la un contract de muncă individual?

 • condiții de muncă corespunzătoare cerințelor de securitate și sănătate în muncă
 • salariu oficial, care nu poate fi mai mic decât cuantumul minim garantat de stat
 • indemnizații/prestații de asigurări sociale
 • asistență medicală pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în volumul și de calitatea prevăzute în Programul unic
 • concediu de odihnă anual
 • concediu medical
 • concediu de studii
 • concediu de maternitate
 • concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani și de concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani.
Contractul de prestări servicii este un acord legal, al cărui obiectiv este prestarea unor servicii (de către prestator) către beneficiar, care la rândul său se obligă să achite salariul convenit. Codul Civil stipulează că obiectul contractului de prestări servicii îl constituie serviciile de orice natură.

Un astfel de contract, are și el beneficiile sale:

 • prestarea serviciilor conform standardelor
 • livrarea serviciilor la timpul stabilit prin contract
 • protejarea proprietății intelectuale asupra creației
 • evitarea conflictelor, datorită respectării condițiilor stabilite de contract

Inspectoratul de Stat al Muncii menționează că alegerea între un contract individual de muncă și un contract de prestări servicii depinde de nevoile, dar și de circumstanțele specifice ale părților. Indiferent de alegerea făcută, fiecare parte va avea avantaje și dezavantaje, în funcție de contextul în care sunt utilizate.

De menționat că indiferent de contractul prin care sunt angajate persoanele, angajatorul plătește aceleași contribuții sociale: 29% pentru autoritățile/instituțiile bugetare și 24% pentru sectorul privat.

Reamintim că munca nedeclarată este sancționată de către autorități. Despre noile sancțiuni și modificări, poți afla aici.