Vacanțe mai lungi pentru școlarii din Moldova

Vacanțe mai lungi pentru școlarii din Moldova

Ministerul Educației și Cercetării propune ca vacanța de toamnă și cea de primăvara să dureze 7 zile, comparativ cu 2-3, cum este în prezent. De asemenea, cadrele didactice ar putea beneficia de zile de recuperare pentru zilele nelucrătoare în care au activat.

Acestea, dar și alte modificări se conțin în Planul–cadru privind organizarea procesului educațional în anul de studii 2024-2025. Documentul a fost propus spre consultări publice. Astfel, vacanța de toamnă se va desfășura în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie 2024, în timp ce vacanța de primăvară în perioada 3 - 9 martie 2025 (plus weekend-ul 1 - 2 martie).

În acest context, Dan Perciun propune ca primul și ultimul sunet să se desfășoare în weekend, pentru a compensa prelungirea vacanțelor. În această ordine de idei, ultimul sunet va avea loc pe 31 mai, iar primul sunet pe 1 septembrie, indiferent de ziua săptămânii.

„De regulă, prima zi din anul de studii se încheie după prima lecție și include activități precum repartizarea manualelor școlare, prezentarea orarului lecțiilor și cercurilor, familiarizarea cu regimul de activitate al instituției de învățământ și cu regulile pentru asigurarea vieții și sănătății elevilor. În ultima zi a anului de studii la fel, are loc transmiterea manualelor școlare, prezentarea rezultatelor școlare, discuții pe final de an de studii etc”, anunță MEC.

Oficialii precizează că angajații din instituțiile de învățământ general (cadrele didactice, non didactice și de conducere) vor beneficia, conform solicitării, de zilele de recuperare plătite, care vor putea fi luate pe durata vacanțelor din anul de studii 2024 - 2025.

Ministerul consideră că această decizie ar avea influență pozitivă, în contextul în care părinții își vor planifica din timp concediile și vor petrece mai mult timp cu copiii săi. Oficialii precizează că vacanțele de toamnă și de primăvară ar urma să se încadreze în perioada 28 octombrie - 3 noiembrie 2024, și respectiv 3 – 9 martie 2025.

Alte aspecte privind organizarea anului de studiu 2024-2025 propuse spre consultări țin de: organizarea tezelor semestriale pentru clasele din ciclul liceal; desfășurarea activităților transdisciplinare pentru clasele I-IV; organizarea activităților extrașcolare; selectarea planurilor individual de învățământ de către școlile cu program mixt de studii etc.