Știi diferența între salariul brut și net? Noi îți explicăm!

Știi diferența între salariul brut și net? Noi îți explicăm!

Dacă să consultăm DEX-ul pentru a defini noțiunea "salariu", obținem un răspuns simplu, clar și care nu provoacă întrebări suplimentare. Astfel, salariul reprezintă o sumă de bani, pe care o primește o persoană pentru munca depusă într-o perioadă de timp. Întrebări însă, apar la angajații, care în contractul de angajare văd o sumă, iar la final obțin o altă sumă. Îți explicăm de ce are loc acest "fenomen".

Pentru început, trebuie să definim alte două noțiuni importante, care ne vor ajuta să punem toate punctele pe i: salariu brut și salariu net.

Suma indicată în contract, reprezintă salariul brut. Din acest salariu se achită, conform legislației în vigoare, anumite contribuții și impozite. Ulterior, diferența care se obține după achitarea tuturor valorilor, este salariul net, pe care angajatul îl obține pentru munca sa.

Acum, să ne clarificăm cu toate contribuțiile și impozitele pe care trebuie să le achităm. În primul rând, angajatorul deduce prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, care constituie 9% din salariu și impozitul pe venit în mărime de 12%.

Impozitul pe venit se aplică pentru diferența dintre salariul brut și suma a primei de asigurare, împreună cu scutiri (salariul brut - prima de asigurare - scutiri = venit impozabil).

Probabil ai o altă întrebare: ce sunt scutirile și cum întelegi de care scutiri beneficiezi?

Potrivit Codului Fiscal, salariații pot beneficia de mai multe scutiri:

  • scutirea personală lunară, în valoare de 2250 de lei
  • scutirea personală lunară majorată, în valoare de 2625 lei*
  • scutirea pentru persoane întreținute (copii minori, copii care își fac studii în țară sau în străinătate, părinții-pensionari cu condiția că venitul anual al acestora nu depășește suma de 11280 de lei), în mărime de 750 de lei lunar
  • scutirea majorată pentru persoane întreținute (persoane cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoane cu dizabilități severe și accentuate), în mărime de 1650 de lei lunar.
Acum, hai să încercăm să calculăm un salariu net. Presupunem că salariul brut constituie 11000 lei și angajatul beneficiază doar de scutire personală, în mărime de 2250 lei.

Din salariul brut, se reține prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (9%) și impozitul pe venit (12%), care se calculează din venitul impozabil. Cum se calculează acesta? Explicăm printr-o formulă simplă:

venitul impozabil = salariu brut - prima de asigurare obligatorie de asistență medicală - scutiri

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală: 11000 * 0,09 = 990

venitul impozabil = 11000 - 990 - 2250

venitul impozabil = 7760, iar pentru a afla impozitul pe venit, operăm cu o formulă foarte ușoară: 7760 * 0,12 (impozitul 12%)  = 931,2 (lei)

salariul net = salariul brut - prima de asigurare obligatorie de asistență medicală - impozitul pe venit

salariul net = 11000 - 990 - 931,2

salariul net = 9078,8 lei

*scutirea lunară majorată poate fi acordată pentru anumite persoane:

  • s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecințele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
  • este persoană cu dizabilități şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
  • este părintele sau soția (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi a independenței Republicii Moldova, cât şi în acțiunile de luptă din Republica Afganistan;
  • este persoană cu dizabilități ca urmare a participării la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi a independenței RM, precum şi în acțiunile de luptă din Republica Afganistan;
  • este persoană cu dizabilități de pe urma războiului, persoană cu dizabilități în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilități severe și accentuate;
  • este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.