Restituirea impozitului pe venit: cum îți întorci suma achitată în plus

Restituirea impozitului pe venit: cum îți întorci suma achitată în plus

Începând cu 1 mai, Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova (SFS) primește cereri pentru restituirea sumei impozitului pe venit achitat sau reținut în exces, în cursul anului 2023. Cererile depuse înainte de termenul stabilit, vor fi procesate începând cu ziua următoare termenului de prezentare a declarației de impozit pe venit.

Conform Serviciului Fiscal de Stat, cererile pentru restituirea impozitului pe venit vor fi examinate începând cu 1 mai 2024, după încheierea perioadei de depunere a declarației de impozit pe venit pentru 2023 (adică 30 aprilie). Excepție fac situațiile în care persoana fizică intenționează să își schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova, caz în care cererea va fi procesată la data depunerii.

Pentru a solicita restituirea impozitului pe venit, persoanele fizice pot utiliza următoarele modalități:

  1. Depunerea cererii în format electronic prin serviciul "Declarație electronică", în cazul în care dețin semnătură electronică. Acest lucru poate fi făcut, accesând compartimentul "Cerere de restituire".
  2. Depunerea cererii pe suport de hârtie, fie personal, fie prin reprezentant legal, la subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se află.

Împreună cu cererea, trebuie atașate documente justificative, conform Ordinului SFS nr. 134/2017.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525, apelul este gratuit.