Ghidul unei demisii corecte dintr-o companie din Moldova

Demisia dintr-un loc de muncă poate fi un moment crucial în cariera fiecăruia dintre noi. O decizie importantă care necesită atenție și planificare. Indiferent de motivul pentru care te pregătești să renunți la locul de muncă, este esențial să o faci corect și profesionist. În acest ghid detaliat, vom explora pașii esențiali și strategiile inteligente pe care trebuie să le iei în considerare pentru o demisie fără probleme și o tranziție lină către următoarea etapă a carierei tale.

1. Demisia, un drept al oricărui angajat

Demisia reprezintă un drept legal și moral al oricărui angajat. Potrivit prevederilor articolului 85 din Codul Muncii, orice angajat are dreptul de a demisiona și de a rezilia contractul individual de muncă din proprie inițiativă. Pentru a face acest lucru, angajatul trebuie să informeze angajatorul prin intermediul unei cereri scrise, cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de data la care dorește să își încheie activitatea în cadrul companiei. Cu toate acestea, este esențial ca demisia să fie gestionată cu atenție și responsabilitate pentru a asigura o plecare fără conflicte și a păstra buna reputație în domeniul profesional.

În caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de dizabilitate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi, cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept.
În termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, angajatul are opțiunea de a-și retrage cererea inițială sau de a depune o nouă cerere pentru a anula cea precedentă. În acest scenariu, angajatorul are dreptul să îl elibereze pe angajat doar dacă, până la retragerea sau anularea cererii inițiale, a încheiat un contract individual de muncă cu un alt angajat, conform prevederilor prezentului cod.

2. Cum trebuie înștiințat angajatorul despre demisie

Una dintre modalitățile obișnuite de a comunica demisia este prin înregistrarea notificării în registrul de intrare-ieșire al angajatorului. Această procedură confirmă faptul că angajatorul a primit și a luat la cunoștință despre documentul demisiei. După finalizarea acestei etape procedurale, notificarea devine oficială și certă în privința datei, pe baza căreia se va calcula și termenul de preaviz.

3. Preavizul

După ce un angajat demisionează, nu poate pleca imediat de la locul de muncă; este obligat să respecte o perioadă de preaviz. Această regulă permite angajatorului să dispună de timpul necesar pentru a găsi un înlocuitor potrivit pentru postul vacant.

4. Drepturi și obligații în termenul de preaviz

Pe parcursul perioadei de preaviz, contractul de muncă rămâne valabil și activează în întregime. Acest lucru implică faptul că atât angajatul, cât și angajatorul au aceleași drepturi și responsabilități ca în cazul în care preavizul nu ar exista.

Prin urmare, angajatul este obligat să se prezinte la locul de muncă conform programului normal și să își îndeplinească atribuțiile profesionale obișnuite.

Pe de altă parte, angajatorul are responsabilitatea de a plăti salariul corespunzător pentru perioada în care angajatul a lucrat în timpul preavizului.

5. Când nu trebuie respectat termenul de preaviz

Chiar dacă Codul Muncii scrie că salariatul trebuie să respecte termenul de preaviz, există și situații când preavizul nu mai este obligatoriu. Atunci angajatorul renunță parțial sau total la acest termen ori când angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă.
Nu-ți fie teamă să te regăsești într-o nouă nișă de lucru, locuri de muncă în Chișinău sunt multe!