Cele mai plătite posturi vacante pentru persoane cu dizabilități

Cele mai plătite posturi vacante pentru persoane cu dizabilități

Potrivit Codului Muncii, persoanele cu dizabilități au dreptul la egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, dar și la participarea în toate domeniile vieţii fără discriminare, la un nivel identic cu ceilalţi membri ai societăţii. În acest context, am pregătit o selecție de posturi vacante pentru persoanele cu dizabilități. Am selectat posturile vacante, în care sunt indicate salariile.