Ce este program de muncă flexibil și cu ce se diferențiază de cel inegal

Ce este program de muncă flexibil și cu ce se diferențiază de cel inegal

Potrivit Codului Muncii, timpul de muncă este timpul pe care salariatul, în conformitate cu regulamentul intern al unității, cu contractul individual și cu cel colectiv de muncă, îl folosește pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă. Durata normală a timpului de muncă constituie 40 de ore pe săptămână și nu poate depăși acest cuantum.

De regulă, timpul de muncă este distribuit uniform în cadrul unei săptămâni, respectiv obținem 8 ore de muncă per zi și 2 zile de repaus. Totuși, există posibilitatea ca angajatorul, cu acordul scris al salariatului, să stabilească programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă, în cazul în care această posibilitate este prevăzută de regulamentul intern al unității sau de contractul colectiv, ori de cel individual de muncă.

De asemenea, potrivit legislației, ziua de muncă poate fi împărțită în două segmente:

  • o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă
  • o perioadă variabilă (mobilă), în care salariatul își alege orele de sosire și plecare, cu respectarea duratei zilnice normale a timpului de muncă.

Program de lucru flexibil

Legislația Republicii Moldova definește sintagma „formule flexibile de muncă”, pe care o putem asocia cu program flexibil de muncă.

Astfel, deducem că programul flexibil de muncă este acel program care oferă posibilitate salariaților să își adapteze programul de lucru, inclusiv prin utilizarea muncii la distanță, a muncii la domiciliu, a regimului flexibil de muncă, a timpului de muncă parțial sau a săptămânii de lucru comprimate.

Cum am menționat și anterior, astfel de formule se stabilesc în contractul individual de muncă sau în acordul adițional la contractul individual de muncă, la solicitarea salariatului sau a angajatorului, în momentul angajării, dar și după încheierea contractului individual de muncă.

Chiar dacă angajatul optează pentru un program de lucru flexibil, acest lucru nu va influența asupra salariului, vechimii în muncă, durata concediului de odihnă anual sau asupra altor drepturi aferente raporturilor de muncă. Aceste prevederi au intrat în vigoare pe 1 septembrie 2022.

Program de lucru inegal

O altă sintagmă, nouă pentru Republica Moldova, este program de lucru inegal.

Acesta presupune că orele de muncă nu sunt împărțite în mod uniform. Astfel, pot exista zile cu 8 ore de muncă pe zi, zile cu mai puține ore și invers, zile cu mai multe ore de muncă. Astfel, acest program presupune repartizarea inegală a timpului de muncă, în condițiile în care se respectă durata normală de 40 de ore pe săptămână.

Trebuie să menționăm că legislația Republicii Moldova nu recunoaște un astfel de program de lucru. În schimb, această sintagmă poate fi regăsită în Codul Muncii din România. Potrivit Calculator Venituri, programul de munca inegal este reglementat prin articolele nr. 113 și 116 din Codul Muncii (România).

Aceeași sursă susține că angajatorul poate solicita un program de lucru inegal, doar dacă acest aspect este specificat în contractul individual de muncă. Dacă condițiile de lucru s-au modificat după angajare, acest lucru se specifică într-un document adițional.

Dacă angajatul într-o zi depășește 12 ore de lucru, atunci acesta este obligat facă repaus timp de 24 ore, potrivit legislației în vigoare din România. De asemenea, angajatorul este obligat să mențină evidența orelor de muncă prestată de către salariați, dar și a orelor de început/sfârșit ale programului de lucrul.

Cu siguranță că programul de lucru inegal oferă mai multe beneficii, precum posibilitatea angajatorilor de a adapta programul și timpul de lucru la nevoile companiei. De altă parte, salarații pot beneficia de mai puține ore de lucru vineri, sau chiar deloc.

Tu pentru ce program de muncă optezi?